Regulamin

Warunki Korzystania ze Strony

1. Strona niniejsza (wraz z odnośnymi dokumentami, załącznikami itd) opisuje warunki korzystania („Warunki Korzystania”), na podstawie których korzystasz z naszej strony internetowej www. os1st.pl  („Strona”) zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik. Zanim skorzystasz ze Strony przeczytaj uważnie te Warunki Korzystania. Korzystając ze Strony, wskazujesz, że akceptujesz te Warunki Korzystania i zgadzasz się postępować zgodnie z nimi.

2. Skorzystanie z jakiejkolwiek części Strony w jakimkolwiek zakresie oznacza akceptację niniejszych Warunków Korzystania, wchodzących w życie wraz z datą Twojego pierwszego skorzystania ze Strony. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami Korzystania, powinieneś niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Strony.

3. Strona obsługiwana jest przez FootMedical („my”), jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce z siedzibą przy ul. Chwaszczyńskiej 170C/24, 81-571 Gdynia, Polska.

4. Jesteś odpowiedzialny za dostęp do Strony przez jakąkolwiek osobę korzystającą z Twojego połączenia internetowego oraz za podanie niniejszych Warunków Korzystania do jej wiadomości.

5. W żadnym przypadku nie powinieneś korzystać ze Strony lub przekazywać nam, na Stronę lub dowolnemu użytkownikowi Strony czegokolwiek, co:

a) jest naruszeniem jakiegokolwiek przepisu prawa, ustawy, rozporządzenia lub regulaminów jakiegokolwiek mającego zastosowanie prawa;

b) jest nieuczciwe, karalne lub bezprawne;

c) jest niedokładne lub nieaktualne;

d) jest obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne, wulgarne, bluźniercze, rasistowskie, seksistowskie, dyskryminujące, obraźliwe, uwłaczające, szkodliwe, molestujące, zawierające groźby, krępujące, złośliwe, obraźliwe, nienawistne, groźne, oszczercze, nieprawdziwe lub polityczne;

e) udaje inną osobę lub podmiot lub błędnie przedstawia związek z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;

f) ogranicza lub narusza prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa własności intelektualnej (w tym prawa do wzorów, znaków towarowych i do rozpowszechniania) lub prywatność lub inne prawa nasze lub jakiejkolwiek osoby trzeciej;

g) jest sprzeczne z naszymi interesami;

h) jest sprzeczne z konkretną zasadą lub wymogiem, ustalonym przez nas na Stronie w odniesieniu do konkretnej części Strony lub Strony ogólnie; lub

i) obejmuje korzystanie, dostarczanie lub przekazywanie jakichkolwiek wirusów, niezamówionej poczty elektronicznej, koni trojańskich, trap doors, back doors, easter eggs, robaków, bomb zegarowych, agentów czyszczących lub programów komputerowych, mających na celu zniszczenie, szkodliwy wpływ, niejawne przechwycenie lub przywłaszczenie dowolnego systemu, danych lub osobistych informacji.

6. Niniejszym udzielasz nam nieodwołalnej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej, przenaszalnej, sublicencjonowalnej licencji na korzystanie z jakichkolwiek materiałów, które nam przekazałeś lub umieściłeś na Stronie, w celu użycia na Stronie lub generalnie w celach marketingowych (w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakichkolwiek nośników), dotyczących naszych usług. Licencja ta obejmuje wszystkie pola eksploatacji, w tym: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Wyrażasz zgodę na niewykonywanie Twoich autorskich praw osobistych, zapewniających wskazanie Ciebie jako autora oraz udzielasz zgodę na modyfikowanie przekazanych przez Ciebie materiałów.

7. Komentarze i inne materiały umieszczone przez nas na Stronie mogą służyć jako porada, na której można oprzeć swoje decyzje. Zrzekamy się jednak wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z opierania się na poradach i komentarzach innych użytkowników Strony. Jedyne informacje, za które ponosimy odpowiedzialność to opisy dotyczące danych Produktów oraz nasze recenzje danych Produktów/Usług.

 Szybka dostawa
przesyłką kurierską.

 30 dniowa gwarancja
satysfakcji lub zwrot pieniędzy.

 Masz wątpliwości?
zadzwoń: +48 730 210 411

Dane kontaktowe

Biegnij szybciej, wydajniej, wygodniej. Regeneruj się szybciej i zapobiegaj kontuzjom. OS1st to jedyne opaski kompresyjne z aktywnym systemem naprzemiennych stref kompresji. Zamień swoje skarpety do biegania na opaski kompresyjne OS1st

  • +48 730 210 411

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi innymi usługami:

Zapisz się do Newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, promocjach i rabatach, zapisz się już dziś!