Regulamin

6. Rejestracja

6.1 Sprzedający umożliwia Klientom rejestrację w Sklepie.

6.2 Rejestracja ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji oraz zwalnia Klienta z konieczności potwierdzania złożonych Zamówień.

6.3 Rejestracja jest równoznaczna z podaniem danych niezbędnych do wysyłki oraz jednorazowym potwierdzeniem faktu rejestracji poprzez kliknięcie linku zawartego w otrzymanym mailu rejestracyjnym.

6.4 Rejestracja Klienta umożliwia opcjonalne otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedającego (w oparciu o oddzielną wyraźną zgodę Klienta) oraz umożliwia otrzymywanie rabatów ustalonych indywidualnie ze Sprzedającym.

6.5 Dane Klientów otrzymane zarówno w procesie rejestracji oraz składania Zamówienia są prawnie chronione.

6.6 Dane osobowe Klientów są pozyskiwane, przetwarzane i przechowywane przez Sprzedającego w zgodzie z postanowieniami właściwych przepisów. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności i cookies.

7. Zwroty, reklamacje

7.1 Zgodnie z ustawą o prawach konsumentów, Konsument który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

7.2 Bieg terminu o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od dnia następującego po dniu wydania Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony, bieg terminu o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

7.3 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość Konsument komunikuje Sprzedającemu składając mu stosowne oświadczenie w formie pisemnej. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

7.4 Oświadczenie o którym mowa w ust. 3 Konsument wysyła przesyłką poleconą na adres: Footmedical Aneta Słoma z siedzibą ul. Chwaszczyńska 170 C/24, 81-571 Gdynia z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”.

7.5 Sprzedający niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia woli Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

7.6 W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z zastrzeżeniem postanowienia ust. 7.

7.7 Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8 Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedając zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7.9 Zwracany Towar należy odsyłać razem z dowodem zakupu oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze lub informacją o innym Towarze w zamian. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.10 Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.11 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieodbierania przesyłek wysłanych na jego koszt. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

7.12 Konsument winien zwrócić Towar nieużywany, tj. nie noszący śladów zużycia, w szczególności niepocięty. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.13 Ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

  • świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7.14 Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, powinien poinformować pracownika infolinii lub złożyć wniosek na e-mail ----------- w celu ustalenia odbioru wadliwej przesyłki przez kuriera. Tkaniny powinny zostać dekatyzowane po odbiorze jakościowym tkaniny, w przeciwnym wypadku gwarancja z tytułu kurczliwości tkanin nie będzie uwzględniana na wyrobie gotowym.

7.15 Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

7.16 Zwrot należnej kwoty nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.

7.17 Sprzedający dokonuje zwrotu należności za zwracany Towar na konto bankowe Klienta w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zwracanego Towaru wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu oraz otrzymaną korektą faktury VAT.

 Szybka dostawa
przesyłką kurierską.

 30 dniowa gwarancja
satysfakcji lub zwrot pieniędzy.

 Masz wątpliwości?
zadzwoń: +48 730 210 411

Dane kontaktowe

Biegnij szybciej, wydajniej, wygodniej. Regeneruj się szybciej i zapobiegaj kontuzjom. OS1st to jedyne opaski kompresyjne z aktywnym systemem naprzemiennych stref kompresji. Zamień swoje skarpety do biegania na opaski kompresyjne OS1st

  • +48 506 310 411

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi innymi usługami:

Zapisz się do Newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, promocjach i rabatach, zapisz się już dziś!