Regulamin

3. Zamówienia

3.1 Wszelkie informacje o Towarach umieszczone na stronie Sklepu, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny itd. stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. Dodatki i ozdoby użyte przy prezentacji Towarów nie są przedmiotem sprzedaży.

3.2 Zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie Sklepu. Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza.

3.3 Złożenie Zamówienia następuje zgodnie z procedurą techniczną przewidzianą przez Sklep. Do realizacji zamówienia koniecznie jest:

  • wskazanie zamawianych Towarów i ich ilości;
  • podanie danych potrzebnych do dostawy – wg pól formularza Zamówienia;
  • wskazanie preferowanej formy płatności i dostawy.

3.4 Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Realizacja Zamówienia złożonego w sobotę, niedzielę lub święto rozpocznie się w następnym dniu roboczym po dniu wolnym.

3.5 W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, Sprzedający spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy a stwierdzone braki uniemożliwiają bądź znacznie utrudniają realizację Zamówienia, Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia o czym powiadomi Klienta jeżeli ten przekaże prawdziwy i bezbłędny adres poczty elektronicznej.

3.6 W przypadku niedostępności Towarów lub problemów z realizacją Zamówienia Sprzedający skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji Zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji Zamówienia.

3.7 Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe jedynie poprzez kontakt telefoniczny w godzinach działania infolinii od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 17.00.

3.8 W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację całości lub części złożonego Zamówienia innych niż określone w ust. 5 i 6 powyżej, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji i zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Klienta, który podejmie decyzję o dalszym sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia). W przypadku rezygnacji z części lub całości opłaconego Zamówienia, należna kwota w części obejmującej niedostarczone Towary, zostanie przelana na konto Klienta.

3.9 Klienci zarejestrowani mają możliwość śledzenia stanu realizacji swoich Zamówień na stronie Sklepu.

3.10 Za chwilę złożenia Zamówienia uznaje się:

  • w przypadku Klientów zarejestrowanych w Sklepie - sfinalizowanie wszystkich etapów procedury składania Zamówienia przewidzianych przez Sklep;
  • w przypadku Klientów niezarejestrowanych w Sklepie - potwierdzenie Zamówienia dokonane poprzez kliknięcie na link zawarty w mailu otrzymanym ze Sklepu po realizacji procedury technicznej składania Zamówienia przewidzianej przez Sklep.

3.11 Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż złożenie Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie pociąga za sobą obowiązek zapłaty kwoty obejmującej cenę Towaru oraz kosztów dostawy.

3.12 Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony przez niego Towar bez wad fizycznych i prawnych.

 Szybka dostawa
przesyłką kurierską.

 30 dniowa gwarancja
satysfakcji lub zwrot pieniędzy.

 Masz wątpliwości?
zadzwoń: +48 730 210 411

Dane kontaktowe

Biegnij szybciej, wydajniej, wygodniej. Regeneruj się szybciej i zapobiegaj kontuzjom. OS1st to jedyne opaski kompresyjne z aktywnym systemem naprzemiennych stref kompresji. Zamień swoje skarpety do biegania na opaski kompresyjne OS1st

  • +48 506 310 411

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi innymi usługami:

Zapisz się do Newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, promocjach i rabatach, zapisz się już dziś!